Stadsrekening 2015
PCPortal

Duurzaamheid

Begrotingswijzigingen

Duurzaamheid
Bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2015-2018

1,9

9,2

 7,3 N

Wijzigingen

0,8

2,2

 1,4 N

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

0,0

-0,0

0,0 V

BW-01355 SB2015-2018 Amendementen en beslispunten

Raad

12 nov '14

126/2014

-0,0

-0,0

0,0 V

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

0,3

0,5

 0,2 N

BW-01369 projectdeelname CLINSH

College

15 okt '14

124/2014

0,3

0,3

0,0 V

BW-01380 FES4 deelproject LNG

Raad

03 dec '14

149/2014

0,2

0,2

0,0 V

BW-01382 SSV geluidsisolatie

Raad

17 dec '14

159/2014

0,1

0,1

 0,0 N

BW-01383 DUB bodem 2015

Raad

11 feb '15

12/2015

-0,3

0,6

 0,9 N

BW-01407 Walstroom waalhaven concept 2015

Raad

24 mrt '15

3.7

-0,0

-0,0

 0,0 N

BW-01408 Geluidsisolatieprojecten

Raad

01 apr '15

47/2015

0,3

0,3

0,0 V

BW-01421 Zomernota: Claims/meldingen

Raad

08 jul '15

81/2015

0,0

0,4

 0,4 N

BW-01422 Zomernota: Investeringen/kapitaallasten

Raad

08 jul '15

81/2015

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01423 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

08 jul '15

81/2015

0,1

0,1

0,0 V

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

0,1

0,1

0,0 V

BW-01442 Technische wijziging najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

-0,3

-0,3

0,0 V

Totaal Duurzaamheid

2,7

11,4

 8,7 N