Stadsrekening 2015
PCPortal

Economie en Werk

Begrotingswijzigingen

Economie en Werk
Bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2015-2018

43,1

52,7

 9,6 N

Wijzigingen

-37,8

1,0

 38,8 N

BW-01326 Aanvulling formatie Inburgering 2014-2015

Raad

17 sep '14

88/2014

0,4

0,5

 0,1 N

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

0,0

-0,0

0,0 V

BW-01355 SB2015-2018 Amendementen en beslispunten

Raad

12 nov '14

126/2014

-0,0

-0,1

0,1 V

BW-01356 Bestedingsplan Werk 2014

Raad

01 okt '14

106/2014

-0,5

-0,5

0,0 V

BW-01406 Aanvraag format eigen kracht 2015-2016

College

18 mrt '15

39/2015

0,0

0,0

0,0 V

BW-01421 Zomernota: Claims/meldingen

Raad

08 jul '15

81/2015

-0,2

0,1

 0,3 N

BW-01422 Zomernota: Investeringen/kapitaallasten

Raad

08 jul '15

81/2015

0,0

-0,2

0,2 V

BW-01423 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

08 jul '15

81/2015

-39,0

-1,1

 37,9 N

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

-0,0

0,8

 0,8 N

BW-01447 Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

College

29 sep '15

3.11

0,8

0,8

0,0 V

BW-01459 Provinciale subsidie topsectoren en innovatie

Raad

16 dec '15

157/2015

0,7

0,7

 0,0 N

Totaal Economie en Werk

5,3

53,7

 48,4 N