Stadsrekening 2015
PCPortal

Inkomen & Armoedebestrijding

Begrotingswijzigingen

Inkomen & Armoedebestrijding
Bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2015-2018

113,3

144,4

 31,1 N

Wijzigingen

0,6

2,1

 1,5 N

BW-01355 SB2015-2018 Amendementen en beslispunten

Raad

12 nov '14

126/2014

-0,0

-1,3

1,3 V

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

0,0

0,1

 0,1 N

BW-01368 Schuldhulpverlening

Raad

01 okt '14

110/2014

0,0

0,7

 0,7 N

BW-01385 Participatiewet, inkomen en armoedebestrijding

Raad

11 feb '15

05/2015

0,0

0,3

 0,3 N

BW-01419 Aanvalsplan armoede en schulden

Raad

27 mei '15

56/2015

0,0

0,5

 0,5 N

BW-01421 Zomernota: Claims/meldingen

Raad

08 jul '15

81/2015

0,0

0,1

 0,1 N

BW-01423 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

08 jul '15

81/2015

0,7

0,7

0,0 V

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

0,0

1,0

 1,0 N

Totaal Inkomen & Armoedebestrijding

114,0

146,5

 32,5 N