Stadsrekening 2015
PCPortal

Veiligheid

Begrotingswijzigingen

Veiligheid
Bedragen x € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2015-2018

0,3

14,9

 14,6 N

Wijzigingen

-0,2

0,6

 0,7 N

BW-01355 SB2015-2018 Amendementen en beslispunten

Raad

12 nov '14

126/2014

-0,0

-0,0

0,0 V

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

-0,1

-0,1

0,0 V

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

0,0

0,4

 0,4 N

BW-01400 Overdracht brandweerpanden 2015

Raad

29 apr '15

50/2015

-0,1

0,1

 0,2 N

BW-01421 Zomernota: Claims/meldingen

Raad

08 jul '15

81/2015

0,0

0,1

 0,1 N

BW-01422 Zomernota: Investeringen/kapitaallasten

Raad

08 jul '15

81/2015

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

0,0

0,0

0,0 V

Totaal Veiligheid

0,2

15,5

 15,3 N