Stadsrekening 2015
PCPortal

Onvoorzien

Voor onvoorziene kosten was € 441.000 geraamd. Met de nota Slotwijzigingen (Raadsbesluit 161/2015)
heeft uw Raad besloten 3 ton aan te wenden voor de noodopvang van vluchtelingen in Heumensoord. Het restant van € 141.000 is niet aangesproken en valt dus vrij als voordeel ten opzichte van de begroting.