Stadsrekening 2015
PCPortal

Analyse verschillen

In het jaarverslag wordt per programma aangegeven wat het heeft gekost. Hierin wordt de rekening afgezet tegen de begroting na wijziging. Verschillen worden toegelicht.

Het hoofdstuk ‘financieel beeld’ in het jaarverslag bevat een totaalanalyse gemeentebreed.