Stadsrekening 2015
PCPortal

Investeringen

Kapitaallasten

Investeringen worden in de begroting gedekt door kapitaallasten (rente en afschrijving)  Tot aan moment van gereedkomen wordt de rente bijgeschreven op de investering. In het jaar na gereedkomen komen de kapitaallasten  ten laste van het desbetreffende programma. De ontwikkeling van de kapitaallasten ziet er voor 2015 als volgt uit:

x €. 1 mln.

Begroot

Realisatie

Verschil

Stadsbegroting 2015-18

41,57

Update GRP 2015

-0,03

Verbouwing DSB Gebouw

0,21

Overdracht Brandweerpanden

-0,71

Zomernota

-0,83

Slotwijziging

0,16

Stand 2015

40,37

40,22

0,15

Het voordelige verschil bestaat uit enkel kleine posten, waarvan het grootste deel veroorzaakt wordt door het wegvallen van kapitaallasten wegens de verkoop van panden. Bij de herziening van de kapitaallasten bij de zomernota worden deze in de begroting gecorrigeerd.