Stadsrekening 2015
PCPortal

College

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding van plannen waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Verder zorgt het college voor de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad. Het college moet over het gevoerde beleid verantwoording afleggen aan de gemeenteraad.
Het college en de portefeuilleverdeling is als volgt:

Burgemeester H.M.F. Bruls
Portefeuille: Openbare orde & Veiligheid, Dienstverlening & Burgerzaken, Externe Betrekkingen, Juridische Zaken, Communicatie en Onderzoek & Statistiek.

Wethouder mevrouw R.D. Helmer-Englebert, SP, 1e loco
Portefeuille: Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accommodaties.

Wethouder B. Frings, GroenLinks, 2e loco
Portefeuille: Zorg, Welzijn.

Wethouder T. Tankir, PvdA, 3e loco
Portefeuille: Werk, Inkomen, Vroegtijdig schoolverlaten, Economie & Toerisme.

Wethouder H.B.W. van Hees, De Nijmeegse Fractie, 4e loco
Portefeuille: Binnenstad, Citymarketing, Evenementen, Cultuurhistorie, Parkeren, Personeel & Organisatie, ICT en Faciliteiten.

Wethouder B. Velthuis, SP, 5e loco
Portefeuille: Stedelijke Ontwikkeling, Grondbeleid, Wonen en Cultuur.

Wethouder mevrouw H. Tiemens, GroenLinks, 6e loco
Financiën, Duurzaamheid (Klimaat & Energie), Groen & Water, Mobiliteit.

Gemeentesecretaris Van der Ploeg (functie neergelegd per 1 februari 2016) is altijd aanwezig bij collegevergaderingen als adviseur


Vlnr: wethouder Tankir (onder), gemeentesecretaris Van der Ploeg (boven), burgemeester Bruls, wethouder Velthuis, wethouder Helmer-Englebert, wethouder Frings, wethouder Van Hees, wethouder Tiemens