Stadsrekening 2015
PCPortal

Begrotingswijzigingen

Bedragen x  € 1 mln

Besl.nivo

Besl.datum

Besl.nr

Baten

Lasten

Saldo

Stadsbegroting 2015-2018

788,3

788,2

0,1 V

Wijzigingen

-1,3

4,3

 5,7 N

BW-01326 Aanvulling formatie Inburgering 2014-2015

Raad

17 sep '14

88/2014

0,4

0,5

 0,1 N

BW-01338 Formatiereductie afdeling Milieu (ML10 en ML40)

College

08 jul '14

4.4

0,0

0,0

0,0 V

BW-01342 invulling bezuiniging PN 2013 en PN 2014

College

16 dec '14

4.9

0,0

-0,0

0,0 V

BW-01355 SB2015-2018 Amendementen en beslispunten

Raad

12 nov '14

126/2014

-2,0

-1,9

 0,0 N

BW-01356 Bestedingsplan Werk 2014

Raad

01 okt '14

106/2014

-0,5

-0,5

0,0 V

BW-01357 Bezuinigingen cultuur PPN 2013

College

01 jul '14

3.1

0,0

0,0

0,0 V

BW-01360 Provinciale subsidies impulsplan Wonen 

Raad

17 sep '14

101/2014

0,0

0,0

0,0 V

BW-01361 Project Housing First

Raad

17 sep '14

100/2014

0,0

0,1

 0,1 N

BW-01362 Kredietaanvraag verbouwing DSB gebouw

College

01 okt '14

112/2014

0,1

0,1

0,0 V

BW-01363 Uitbreiding fte toetsing bouwkosten ODRN

College

14 okt '14

3.18

0,0

0,0

0,0 V

BW-01365 Technische wijziging najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

1,1

1,1

 0,0 N

BW-01367 Meldingen najaarsnota 2014

Raad

03 dec '14

129/2014

3,0

3,0

 0,0 N

BW-01368 Schuldhulpverlening

Raad

01 okt '14

110/2014

0,0

0,0

0,0 V

BW-01369 projectdeelname CLINSH

College

15 okt '14

124/2014

0,3

0,3

0,0 V

BW-01371 regionale subsidiëring jeugdzorg

Raad

17 dec '14

155/2014

11,4

11,4

0,0 V

BW-01372 Subsidiehuis amateurkunst 2015-2018

College

06 okt '14

3.11

0,0

0,0

0,0 V

BW-01374 Structuurwijziging Zorg en Welzijn

College

16 dec '14

3.7

0,0

-0,0

0,0 V

BW-01375 Budgetoverheveling gezond in de stad/mantelzorg

Raad

19 nov '14

137/2014

0,1

0,1

0,0 V

BW-01376 Zienswijze begroting 2015 GGD

Raad

19 nov '14

139/2014

0,1

0,1

0,0 V

BW-01380 FES4 deelproject LNG

Raad

03 dec '14

149/2014

0,2

0,2

0,0 V

BW-01382 SSV geluidsisolatie

Raad

17 dec '14

159/2014

0,1

0,1

 0,0 N

BW-01383 DUB bodem 2015

Raad

11 feb '15

12/2015

-0,3

-0,3

0,0 V

BW-01384 Aanpassen begroting rijkssubsidie begeleiding ex-gedetineerde

Raad

17 dec '14

160/2014

0,1

0,1

0,0 V

BW-01385 Participatiewet, onderdeel inkomen en armoedebestrijding

Raad

11 feb '15

05/2015

0,0

0,0

0,0 V

BW-01386 Eigen bijdrage beschermd wonen

Raad

17 dec '14

158/2014

3,2

3,2

0,0 V

BW-01388 Subsidieverstrekking W4 2015

College

16 dec '14

3.20

0,0

0,0

0,0 V

BW-01390 Subsidieverlening basis dagbesteding ouderen

Raad

28 jan '15

3/2015

0,0

0,0

0,0 V

BW-01391 Veilig thuis Gelderland Zuid; bijdrage aan de GGD

Raad

28 jan '15

004/2015

0,1

0,1

0,0 V

BW-01392 Taken huisvesting statushouders en maatsch begeleiding 2015

College

16 dec '14

3.21

0,0

0,0

0,0 V

BW-01393 Onttrekking gemeentefonds tbv waterschapsverkiezing 

Raad

28 jan '15

6/2015

0,0

0,0

0,0 V

BW-01397 Kunst in de openbare ruimte 2015

Raad

04 mrt '15

27/2015

0,2

0,2

0,0 V

BW-01398 DVO DAR 2015

Raad

18 mrt '15

42/2015

0,8

0,8

0,0 V

BW-01399 Afrekening ESF educatie ROC Nijmegen

Raad

18 mrt '15

43/2015

0,1

0,1

0,0 V

BW-01400 Overdracht brandweerpanden 2015

Raad

29 apr '15

50/2015

-0,2

-0,2

0,0 V

BW-01401 Volwasseneneducatie 2015

Raad

18 mrt '15

35/2015

0,4

0,4

0,0 V

BW-01402 Samenwerkingsovereenkomst ROB en formatie nieuwe taken 

College

07 apr '15

3.8

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01406 Aanvraag format eigen kracht 2015-2016

College

18 mrt '15

39/2015

0,0

0,0

0,0 V

BW-01407 Walstroom waalhaven concept 2015

Raad

24 mrt '15

3.7

-0,0

-0,0

 0,0 N

BW-01408 Geluidsisolatieprojecten

Raad

01 apr '15

47/2015

0,3

0,3

0,0 V

BW-01419 Aanvalsplan armoede en schulden

Raad

27 mei '15

56/2015

0,0

0,0

0,0 V

BW-01421 Zomernota: Claims/meldingen

Raad

08 jul '15

81/2015

-3,2

-1,8

 1,4 N

BW-01422 Zomernota: Investeringen/kapitaallasten

Raad

08 jul '15

81/2015

-0,9

-0,9

 0,0 N

BW-01423 Zomernota: Technische wijzigingen

Raad

08 jul '15

81/2015

-15,8

-15,8

 0,0 N

BW-01428 Uitvoering toelage hulp bij het huishouden

Raad

27 mei '15

63/2015

0,3

0,3

 0,0 N

BW-01429 Tijdelijke uitbreiding formatie wijkteams

Raad

10 jun '15

69/2015

0,0

0,0

0,0 V

BW-01431 Onderwijsachterstandsbeleid en brede scholen 2015

College

09 jun '15

3.16

0,0

0,0

0,0 V

BW-01437 Rijksbijdr begeleiding ex-gedetineerden wonen en werken 2015

Raad

23 sep '15

108/2015

0,1

0,1

0,0 V

BW-01440 CVS subsidie Flex-college

College

23 sep '15

116/2015

0,1

0,1

0,0 V

BW-01441 Meldingen najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

-3,2

0,9

 4,1 N

BW-01442 Technische wijziging najaarsnota 2015

Raad

16 dec '15

161/2015

-0,0

-0,0

0,0 V

BW-01444 Verwerking begroting Velocity

Raad

25 nov '15

141/2015

0,2

0,2

0,0 V

BW-01447 Subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF)

College

29 sep '15

3.11

0,8

0,8

0,0 V

BW-01452 Subsidie omroep Nijmegen1

College

24 nov '15

3.2

0,0

0,0

 0,0 N

BW-01455 Aframing en uitbreiding formatie Sb en TZ

College

01 dec '15

3.13

0,0

0,0

0,0 V

BW-01459 Provinciale subsidie topsectoren en innovatie

Raad

16 dec '15

157/2015

0,7

0,7

 0,0 N

BW-01461 Teruggevorderde subsidie Papengas 4

Raad

16 dec '15

160/2015

0,6

0,6

0,0 V

BW-01463 Aframen van formatie OR

College

01 dec '15

4.1

0,0

0,0

0,0 V

Totaal Stadsbegroting 2015-2018 na wijzigingen

787,0

792,5

 5,6 N