Stadsrekening 2015
PCPortal

Belastingen

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

BelastingenBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60498kwijtschelding hondenbelasting110124-14
60737Aanslagen woningen126132-5
60738Bezwaar & beroep woningen216221-5
60740Gegevensverzameling woningen533554-21
60741Inning en dwanginvordering woningen101
60744Overige kosten woningen1419-6
60745Waardebepaling woningen3203146
60746Waardevastelling woningen2729-2
60747Aanslagen niet-woningen2832-4
60748Bezwaar & beroep niet woningen109-507616
60750Gegevensverzameling niet-woningen1341295
60751Inning en dwanginv. niet-woningen101
60755Waardebepaling niet-woningen4023957
60756Waardevaststelling niet-woningen17107
60757Aanslagen Hondenbelasting26189
60758Bezwaar & beroep Hondenbelasting000
60759Hondencontrole2292209
60763Bezwaar & beroep Reinigingsrecht000
60766Aanslagen Rioolrecht492227
60767Bezwaar & beroep Rioolrecht101
60770Aanslagen Precariobelasting22202
61120Kwijtschelding OZB014-14
Totaal lasten product2.4131.794618
Financiële baten per product
60739Gegevensuitlevering woningen0-11
60742Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel-33.803-33.997194
60752Opbr. OZB niet-woningen eig.deel-20.215-18.566-1.649
60753Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel-14.399-12.922-1.477
60761Opbrengst Hondenbelasting-1.135-1.074-60
60773Opbrengst Precariobelasting-498-497-1
Totaal baten product-70.125-67.132-2.993
Totaal product-67.712-65.338-2.375

Naast het reeds benoemde nadeel bij de OZB niet woningen (zie programmaverantwoording) zijn er nog een aantal andere factoren die, zei het in beperktere mate, bijdragen aan het totaal nadeel van € 2,4 miljoen. We zien bij de OZB woningen een voordeel van € 0,2 miljoen. Dit wordt volledig verklaard door het herwaarderingsresultaat . De daadwerkelijke waardeontwikkeling wijkt af van de aangenomen waardeontwikkeling. Ook bij de niet woningen zien we nog een herwaarderingsresultaat. In dit geval leidt dit tot een nadeel van € 0,3 miljoen. Deze beide effecten worden gecorrigeerd in de tariefsberekening voor OZB voor het belastingjaar 2017.
Als laatste laat de hondenbelasting nog een nadeel zien van € 0,1 miljoen.