Stadsrekening 2015
PCPortal

Bestuur & Ondersteuning

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

Bestuur & OndersteuningBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60002Besluitvormingsproces1.3541.31638
60018Algem.juridische advisering1.3591.360-1
60081Burgerjaarverslag000
60788Onderzoek en statistiek1.3411.28358
61051De Brug02-2
61055Openbare optredens / activiteiten38537511
61056Onderscheidingen806614
Totaal lasten product14.05713.940118
Financiële baten per product
60018Algem.juridische advisering0-44
60788Onderzoek en statistiek-143-20-123
Totaal baten product-143-24-119
Totaal product13.91413.915-1

Ten opzichte van de begroting hebben wij € 1.000 meer uitgegeven.
Wij hebben de lagere opbrengstverwachting van Onderzoek en Statistiek tijdig kunnen bijsturen op de overige uitgaven.