Stadsrekening 2015
PCPortal

Externe betrekkingen

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

Externe betrekkingenBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60078Overige projecten IOS8391-8
60079Stedenband Pskov392317
60080Stedenbanden met Masaya-210-21
60689Knelpuntbudget ISV000
60694Procesmanagement GSB5357-4
61057Samenwerking KAN820820-1
61058Samenwerking Euregio74678
61059Externe Geldstromen66660
61060Public Affairs188199-10
Totaal lasten product1.3031.322-19
Financiële baten per product
60078Overige projecten IOS0-1414
60694Procesmanagement GSB-1-32
61060Public Affairs-50-500
Totaal baten product-51-6716
Totaal product1.2521.255-3

Ten opzichte van de begroting hebben wij € 3.000 meer uitgegeven.
Dit is een optelsom van meerdere afwijkingen binnen de deelproducten.