Stadsrekening 2015
PCPortal

Organisatie

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

OrganisatieBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60734Rechtspositie06-6
61265Glasvezelnetwerken05-5
Totaal lasten product2.3912.402-11
Financiële baten per product
61265Glasvezelnetwerken0-55
Totaal baten product0-55
Totaal product2.3912.397-6

Ten opzichte van de begroting hebben wij € 6.000 meer uitgegeven.
Er zijn extra uitgaven gemaakt voor personeel gerichte  ontwikkelingstrajecten.