Stadsrekening 2015
PCPortal

Dienstverlening

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

DienstverleningBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
61138Dienstverlening1.4851.489-4
Totaal lasten product1.4851.489-4
Totaal product1.4851.489-4

Het product Dienstverlening heeft een kleine overschrijding van € 4.000 i.v.m. niet geraamde overige kosten.
In de slotwijziging is voorgesteld om het budget voor de  vernieuwing van de website van de gemeente Nijmegen deels over te hevelen. Hiermee is ingestemd.