Stadsrekening 2015
PCPortal

Groen, natuur en woonomgeving

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

Groen, natuur en woonomgevingBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60550Beh. bossen en natuurterreinen WOO1.4401.4400
60551Beleidsontwikkeling21117833
60552Onderhoud bossen100215-116
60853Grootschalig groen643665-22
Totaal lasten product3.8994.003-104
Financiële baten per product
60550Beh. bossen en natuurterreinen WOO-160-15
60552Onderhoud bossen0-6666
60853Grootschalig groen0-6060
Totaal baten product-1.114-1.224110
Totaal product2.7862.7797

Lasten (nadeel 104K):

  • 75K kosten bosbeheer en grootschalig groen (dekking grotendeels uit compensatie boswachter; zie baten).
  • 30K t.g.v. naheffing centrale overhead.

Baten (voordeel 110K):

  • 65K eenmalig voordeel in verband met interne compensatie kosten boswachter (zie ook lasten).
  • 60K eenmalig voordeel opbrengst Future Cities.
  • Nadeel 15K: lagere baten bosopbrengsten en rijkssubsidie voor bossen.