Stadsrekening 2015
PCPortal

Geluid, lucht en Bodem

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

Geluid, lucht en BodemBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60516Bodemhandhaving21119120
60519Bestuursadvisering294191103
60520Geluidssanering ISV122124-2
60521Geluidsvrsch. industrie en bedrijven6485-21
60522Geluidsvrsch. RO en woningbouw17612
60523Geluidsvrsch. verkeersinfrastructuur2033-13
60524Handhaving, klachtenafhandeling6069-9
60531Luchtkwaliteit ISV2122075
60532Luchtvoorschriften industrie en bedr422319
60533Luchtvoorschr. RO, verkeer en wonen664423
60534Bestuursadvisering lucht38105-67
60540Bodembeheer4966-16
60543Bodemuitvoering29124348
60544Implementatie wet- en regelgeving3558-23
60546Uitv. Waterbel. Aanpak diffuse bron.725
61070DUB Bodem671706-35
61071Handhaving en klachten lucht844
61316SSV gevelisolatie235105130
E000189E-projecten Geluid1377
E000190E-projecten Lucht36137-101
E000205E-projecten Bodem331022
E000215E-projecten Geluid (compensabel)250-48
E000216E-projecten Lucht (compensabel)324119205
E000217E-projecten Bodem (compensabel)222243-21
Totaal lasten product3.0752.826249
Financiële baten per product
60519Bestuursadvisering-130-38-92
60521Geluidsvrsch. industrie en bedrijven0-2626
60524Handhaving, klachtenafhandeling0-33
60531Luchtkwaliteit ISV-112-1120
60540Bodembeheer-19-12-6
60543Bodemuitvoering-31-5020
61316SSV gevelisolatie-235-105-130
E000189E-projecten Geluid-13-3-11
E000190E-projecten Lucht-36-8044
E000205E-projecten Bodem-33-3-30
E000215E-projecten Geluid (compensabel)-2-5048
E000216E-projecten Lucht (compensabel)-324-119-205
E000217E-projecten Bodem (compensabel)-222-24321
Totaal baten product-1.156-843-313
Totaal product1.9181.983-64