Stadsrekening 2015
PCPortal

Werk

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

WerkBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60089Arbeidsactivering000
60091Trajecten t/m 2006000
60099Kinderopvang doelgroepen6881-13
60102Afbouw WIW banen0123-123
60103Wsw30.22230.420-198
61090Inburgering All. Vrouwen Taal Totaal000
61093Trajecten30228
61094Werkervaring41139912
61095Faciliteiten595798-203
61096Participatie11.15712.767-1.609
61182Project Hatert werkt000
61184Jeugd aan de slag596194402
61241Werkcorporaties3.0463.613-568
61245Jeugd aan de Slag extra ESF01.589-1.589
61255Leerwerkprojecten397645-248
61256Voortrajecten2135-14
61262Regionalisering reintegratie0318-318
61342ESF VSO PRO38510375
61343ESF Werk is de uitkomst450666-217
Totaal lasten product47.80352.087-4.284
Financiële baten per product
60099Kinderopvang doelgroepen0-125125
60103Wsw-10-207197
61002Mut. res. PG Reintegratie0-1.1161.116
61094Werkervaring-411-395-15
61095Faciliteiten0-22
61096Participatie0-616616
61184Jeugd aan de slag-600-194-406
61241Werkcorporaties0-662662
61245Jeugd aan de Slag extra ESF0-1.5891.589
61255Leerwerkprojecten0-263263
61262Regionalisering reintegratie0-318318
61342ESF VSO PRO-3850-385
61343ESF Werk is de uitkomst-450-666217
Totaal baten product-2.243-6.5424.299
Totaal product45.56045.54415

Er zijn geen significante afwijkingen.