Stadsrekening 2015
PCPortal

Inkomen

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

InkomenBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60127BOB55263489
60128BBZ2.5451.875670
60129IOAW2.4805.911-3.431
60130IOAZ342363-21
60131WWB117.818105.75512.063
61128Reg Coördinatie Fraudebestr.538540-3
61244BBZ-Buig8481.832-985
Totaal lasten product125.121116.3398.783
Financiële baten per product
60127BOB-5526-557
60128BBZ-1.792-871-921
60129IOAW-2.480-4.0621.582
60130IOAZ-342-43392
60131WWB-106.361-91.900-14.461
61244BBZ-Buig-848-1.260412
Totaal baten product-112.374-98.520-13.854
Totaal product12.74717.819-5.072

Het product Inkomen sluit het jaar 2015 af met een negatief resultaat van ongeveer € 5 miljoen.Binnen Inkomen kan onderscheid gemaakt worden tussen de producten waarvoor middelen komen vanuit het BUIG budget en de andere producten BOB en BBZ. Het negatieve resultaat op het product inkomen is bijna volledig toe te schrijven is aan de producten die onder BUIG vallen.

 De oorzaken voor het negatieve resultaat is te lezen in de toelichting op het programma Inkomen en Armoedebestrijding.  

NB: Het begrote ‘saldo’ van € 12,7 miljoen wordt gedekt uit de algemene middelen.