Stadsrekening 2015
PCPortal

Openbaar vervoer

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

Openbaar vervoerBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60464Beleid openbaar vervoer1.5381.346192
61238Projecten openbaar vervoer549422127
Totaal lasten product2.0871.768319
Financiële baten per product
60464Beleid openbaar vervoer-731-7387
61238Projecten openbaar vervoer-549-261-288
Totaal baten product-1.280-999-281
Totaal product80776938

Toelichting:
Ten opzichte van de begroting hebben wij € 0,4 ton minder uitgegeven.
Wij hebben een aantal meerjarige projecten in uitvoering die door andere overheden worden gesubsidieerd. Door hun meerjarig karakter zijn de uitgaven respectievelijk opbrengsten lager in 2015 lager dan begroot.