Stadsrekening 2015
PCPortal

Verkeer

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

VerkeerBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60487Productgroepmanagement Verkeer11910119
60489Verkeersbesluiten053-53
60490Verkeersadvisering en maatregelen782453
60491Verkeersbeleid en beheersing1.0621.05012
61142Verkeersmaatregelen385696-311
61235Dynamisch verkeersmanagement211253-42
61236Verkeersveiligheid18516718
61340Velocity250143107
Totaal lasten product2.2902.488-197
Financiële baten per product
60491Verkeersbeleid en beheersing0-2222
61142Verkeersmaatregelen0-180180
61235Dynamisch verkeersmanagement0-2424
61340Velocity-200-93-107
Totaal baten product-200-319119
Totaal product2.0902.169-79

Ten opzichte van de begroting hebben wij € 0,8 ton meer uitgegeven.
De gewenste verbreding van het fietspad op de Waalbrug is niet haalbaar gebleken. De daarmee samenhangende voorbereidingskosten van 1,5 ton zijn 50/50 ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. Het overige deel zal ten laste gebracht worden op het investeringskrediet voor de uitwerking van het alternatief.