Stadsrekening 2015
PCPortal

Toezicht openbare ruimte

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

Toezicht openbare ruimteBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60403Milieutoezicht468471-3
60404Overige toezicht2.3122.315-3
Totaal lasten product3.1883.194-6
Financiële baten per product
60403Milieutoezicht000
61200PV-vergoedingen0-1213
Totaal baten product0-1212
Totaal product3.1883.1816

De realisatie van dit product sluit nagenoeg bij de ramingen aan. BIj de baten is vanuit 2014 iets meer ontvangen dan eerder aangenomen.