Stadsrekening 2015
PCPortal

Openbare orde & Veiligheid

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

Openbare orde & VeiligheidBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60031Antidiscriminatiemaatregelen65631
60042Openbare Orde2.1362.1360
61042Veiligheidshuis21618729
61204Bijzondere projecten43839741
Totaal lasten product2.8552.78372
Financiële baten per product
60042Openbare Orde0-1010
61204Bijzondere projecten-23-318
Totaal baten product-23-4118
Totaal product2.8322.74389

Bij product Openbare orde en Veiligheid is € 89.000 niet uitgegeven. Dit komt onder andere doordat de geplande verhuizing van het Veiligheidshuis niet is doorgegaan. In 2016 zal deze verhuizing voor extra lasten zorgen.