Stadsrekening 2015
PCPortal

Wet Normering Topinkomens (WNT)

In het kader van de Wet Normering Topinkomens die in werking is getreden per 1 januari 2013, zijn wij verplicht om gegevens van aangewezen topfunctionarissen, i.c. de gemeentesecretaris en de griffier te vermelden, ook wanneer zij beneden de norm worden betaald. In Nijmegen blijven deze functionarissen onder de norm en worden dus enkel en alleen op grond van wettelijke voorschriften vermeld.
Voor het overige hebben wij geen( top) functionarissen boven norm in dienst.

Naam   mevrouw M. Heffels
Functie:   Griffier
Beloning   € 68.070
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen   € 0

Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn ; pensioenpremies   € 15.843
Duur en omvang van het dienstverband    vanaf 1 maart 2015, 36  uur per week

Totaal   € 83.913      

Naam   de heer B. van der Ploeg
Functie   Gemeentesecretaris
Beloning   € 125.463
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen   € 137

Voorzieningen ten behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn ; pensioenpremies   € 22.797

Duur en omvang van het  dienstverband   vanaf 15 augustus 2010; 36 uur per week
Totaal   € 148.397

Naam   de mevrouw MMV Mientjes
Functie   Griffier
Beloning   € 95.564
Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen   € 140

Voorzieningen ten behoeve van beloningen

betaalbaar op termijn ; pensioenpremies   € 17.077

Duur en omvang van het  dienstverband   vanaf 15 augustus 1990 tot 28 oktober 2015, 36 uur per    week
Totaal   € 112.781   

(Deze pagina is aangepast en vervangen in een erratum op webpagina 9)