Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve WMO jeugd

Naam reserve

Reserve WMO-jeugd

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F058

Instellingsdatum raadsbesluit

12 november 2014
126 / 2014 stadsbegroting 2015-2018

Doel

Het doel van deze reserve is om eventuele incidentele tekorten binnen het programma Zorg en Welzijn te kunnen opvangen, mede in het licht van de nieuwe WMO- en Jeugdtaken.

Bestedingsplan

Afhankelijk van de risico’s en tekorten die zich eventueel voordoen op het programma Zorg en Welzijn.

Voeding van de reserve

Via de stadsrekening wordt bij positief resultaat op het programma Zorg en Welzijn aan de Raad voorgelegd om dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

Wordt rente toegevoegd?

Nee.

Gewenste omvang

n.v.t..

Einddatum reserve

n.v.t.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

0

Storting:

0

53 / 2015 Jaarrekening 2014

1.374

Boekwaarde eind van het jaar

1.374