Stadsrekening 2015
PCPortal

Dienstverlening & burgerzaken

Belangrijkste resultaten

Dienstverlening nieuwe Stadswinkel
In 2016 verhuist de Stadswinkel naar de Mariënbeurs. Alle klantcontacten zijn dan geclusterd in één gebouw.
In 2015 hebben wij de verhuizing voorbereid door o.a. afspraken te maken over de dienstverlening in de nieuwe Stadswinkel.

Samenvattend:

 • De dienstverlening wordt voor minder complexer producten zoveel mogelijk digitaal aangeboden, waarbij we ervoor zorgen dat er altijd een vangnet is voor klanten die de dienst niet digitaal kunnen aanvragen.
 • We werken volledig op afspraak. Voor klanten zonder afspraak wordt dezelfde dag of op een ander tijdstip een afspraak gemaakt. Spoedgevallen krijgen hierin voorrang.
 • Onze klanten krijgen een warm welkom door onze gastheer/vrouw die de klanten begeleidt in hun vraag of algemene informatie verstrekt  in de gevallen waarin de klant niet zelfredzaam is.

Daarnaast hebben wij een communicatieplan voorbereid om al onze doelgroepen te informeren over de verhuizing en de werkwijze in de nieuwe Stadswinkel. In 2015 zijn we gestart met gesprekken met sleutelfiguren van diverse instellingen voor bijzondere doelgroepen die minder digivaardig zijn en moeite hebben informatie tot zich te nemen. Wij hebben contact gelegd met de Stips. In de nieuwe Stadswinkel willen wij  bijeenkomsten organiseren om met onze inwoners over de dienstverlening in gesprek te gaan.

Klantcontacten
De gemeentelijke website wordt vervangen door een website die de vindbaarheid en klantwens centraler stelt. De aanbesteding van de nieuwe site heeft in 2015 plaatsgevonden.

In onze digitale contacten zien we een toename van het gebruik van de diverse sociale media. In 2015 gebruikten we Twitter om de klant te informeren. Alleen al de Vierdaagse zorgde al voor meer dan 34.000 tweets. Totaal ontvingen we  51.000 tweets via @gem_Nijmegen.  In de Vierdaagseweek was 14024 ook in het weekeinde en de avond bereikbaar voor vragen. Er werden er veel zorgvragen gesteld en doorverwezen.

In 2015 hebben wij ons georiënteerd op de verbetering van onze bereikbaarheid van onze gemeente. We willen het contact met de burger snel, soepel en plezierig laten verlopen. Daarom gaan wij in 2016 over op open vraag/spraakherkenning. In 2015 heeft de aanbesteding van dit systeem plaatsgevonden.

In 2015 werd het Steunpunt Stadswinkel in de Meijhorst twee keer met een dagdeel extra geopend:

 • Vanaf 1 januari als uitwerking van het coalitie-akkoord.
 • Door het volledig werken op afspraak vanaf 1 juni is het Steunpunt met het tweede dagdeel extra

           geopend.
Het Steunpunt is op dinsdag, woensdag en vrijdag op afspraak geopend van 9.00 uur tot 17.00 uur.

Sinds 1 juni 2015 werken we ook in de Stadswinkel centrum meer op afspraak en konden inwoners tussen 9.00 uur en 11.00 uur voor spoedzaken op vrije inloop komen. Klanten werden altijd geholpen. Afspraken werden dezelfde dag of op een later tijdstip ingepland. Klanten die door ons geïnterviewd werden, waren tevreden. De zomerpiek vingen we op door de Stadswinkel een aantal extra avonden te openen.

De meest gevraagde (betaalde) producten in 2015 zijn rijbewijzen, reisdocumenten, verklaringen van goed gedrag,  diverse uittreksels, naturalisaties.

Cijfers 2015

2014

2015

Aantal klanten Publieksdienstverlening (burgerzakenproducten en gevonden voorwerpen)

 136.405

134.600

Aantal klanten specialistische vragen burgerzaken

     2.924

   3.549

Aantal klanten Register Niet Ingezetenen

     6.150

   6.815

Aantal telefonische vragen

227.890

234.204

Aantal Huwelijken

       509

       564

Klantwaardering huwelijken/registratie

       7,5

        7,6

Uittreksels Burgerlijke Stand

   7.717

    7.796

Uittreksels Basisregistratie Personen

10.003

    9.311

Naturalisaties

     219

       331

Reisdocumenten

34.027

  35.653

Rijbewijzen

11.269

 11.156

Verklaringen van goed  gedrag

 5.902

   5.390

Optimalisering processen (burgerzaken)

 • Vanaf 1 september 2015  is de wetgeving gewijzigd en hoeft men voor de ondertrouw, ook wel huwelijksaangifte genoemd niet meer persoonlijk langs te komen. Een melding van een voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap is voldoende.
 • Een verzoek om persoonsgegevens geheim te houden kan digitaal worden ingediend.
 • Het proces gevonden voorwerpen is vereenvoudig. Klanten kunnen nu thuis een verloren voorwerp plaatsen of zoeken.
 • Het proces eerste inschrijving in Nederland is vereenvoudigd met als resultaat minder regels en een kortere doorlooptijd.

Overige ontwikkelingen

 • In 2015 heeft er een gecombineerde verkiezing Waterschappen en Provinciale Staten plaatsgevonden. Het opkomstpercentage voor de provincie lag op 47,85% en voor het Waterschap Rivierenland 43,22%.
 • In 2015 is de projectorganisatie voor de operatie Basisregistratie Personen ingericht en er vindt een regionale aanbesteding plaats. Het doel van het realiseren van voorzieningen voor de BRP is de kwaliteit van de gegevens  en daardoor de dienstverlening te verbeteren.
 • Nijmegen neemt sinds 1 juni 2015 deel aan de pilot Landelijke Aanpak Adreskwaliteit, waarbij adreskwaliteit en  adresgerelateerde fraude samen worden aangepakt. Diverse overheidsorganen werken samen met gemeenten. Door de samenwerking ontvingen we  100 adressen met een risicosignaal en bij 42 adressen kwam de administratie niet overeen met de feitelijke situatie. Al deze zaken zijn gecorrigeerd.