Stadsrekening 2015
PCPortal

Duurzaamheid

Geleerde lessen

Duurzaam inkopen en aanbesteden
We passen in elke aanbesteding de minimumeisen van RVO toe, maar vaak is er meer winst op het gebied van duurzaamheid te behalen door de Duurzaamheidsladder te gebruiken. We hebben meer ervaring opgedaan met duurzaam inkopen en aanbesteden en in enkele aanbestedingstrajecten meer ruimte voor duurzaamheid gecreëerd.  Zo hebben we bij het nieuwe  Park&Ride terrein bij de Ovatonde aannemers uitgedaagd  om in te schrijven met gebruik van  duurzaam beton. Dit bleek voor alle deelnemers mogelijk en financieel haalbaar. We zijn daarmee de eerste gemeente die in aanbestedingen aanstuurt op het gebruik van beton met gerecyclede bouwgrondstoffen.

Verduurzamen bedrijventerreinen vraagt effort
Ondanks dat partijen in beginsel enthousiast zijn om gezamenlijk een bedrijventerrein te verduurzamen merken we dat dergelijke trajecten inspanning en tijd vragen. Het blijven faciliteren, stimuleren en ondersteunen zijn essentieel om op middellange termijn successen te boeken.

Omgevingsmanagement en tijdig betrekken stakeholders
Projecten als het omgevingsvergunningentraject van Dura Vermeer laat zien hoe cruciaal een goed omgevingsmanagement en het tijdig betrekken van de stakeholders is voor het behalen van successen. Bij Ruimte voor de Waal hebben we daar goede resultaten mee bereikt. Het Kronenburger Forum is bezig om met de Provincie, gemeente en ODRN  het omgevingsmanagement te verbeteren.

Duurzaamheid stopt niet bij gemeentegrenzen
Regionale samenwerking blijft essentieel om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Bedrijven en instellingen hebben vaak met meerdere gemeenten te maken, als het om energiebesparing en de opwekking van duurzame energie gaat. Ook zijn gemeenten afhankelijk van elkaar om de opwekking van duurzame energie te realiseren. Denk hierbij aan windmolens. Afstemming met buurgemeenten is en blijft essentieel. Na de opheffing van de stadsregio is gebleken dat het draagvlak hiervoor groot is.

Volop kansen voor groeninitiatieven
Het nadrukkelijk met de stad communiceren van de ambitie ‘groene linten’ en ‘10.000 bomen’ leidt tot veel respons met fraaie voorstellen. Ook zien wij echter dat vanuit stenige wijken de respons achterblijft.
Koppeling tussen professionele groene kennis, in Nijmegen in zeer ruime mate aanwezig, en groeninitiatieven in de wijken en ons groenbeheer is voor alle betrokkenen nog een kansrijke en uitdagende opgave.