Stadsrekening 2015
PCPortal

Veiligheid

Geleerde lessen

Op het terrein van de fysieke veiligheid hebben we met ODRN en VRGZ een nieuwe risicoanalyse bouwen en gebruik ontwikkeld. Ofschoon we hiermee al gestart waren voordat de brand in wooncomplex De Notenhout uitbrak, illustreert dat incident wel het belang van een goede risicoanalysemethodiek en de daarbij horende scherpe keuzes ten aanzien van de inspecties en handhaving bouwen. Een belangrijke conclusie uit het onderzoek naar de brand in De Notenhout drukt ons ook met de neus op het feit dat lang niet elk risico met bouwregelgeving te ondervangen valt. Inspectie en handhaving zijn dus zeker niet de oplossing voor elk risico. In die context bezien is het dus ook goed dat we meer verantwoordelijkheid bij ondernemers en bewoners  gaan terugleggen, ofschoon ODRN en VRGZ flankerend wel blijven investeren in goede voorlichting over risico’s en maatregelen om die tegen te gaan.