Stadsrekening 2015
PCPortal

Stadsgetallen

Bron: www.nijmegen.nl

Bevolking

Leeftijd

2011

2012

2013

2014

2015

 0-14 jaar

23.714

23.854

23.792

23.911

23.997

15-24 jaar

28.487

28.681

29.345

30.411

31.563

25-49 jaar

59.857

59.526

59.184

58.884

59.013

50-64 jaar

30.069

30.232

30.493

30.847

31.159

65 jaar e.o.

22.138

22.953

23.629

24.281

25.007

Geslacht

Vrouwen

85.652

86.129

86.788

87.647

88.766

Mannen

78.613

79.117

79.655

80.697

81.973

Totaal

164.265

165.246

166.443

168.344

170.739

Bevolking - etniciteit

Herkomst

2011

2012

2013

2014

2015

Nederland

123.662

124.089

124.894

126.461

128.204

Westerse landen

20.143

20.275

20.328

20.280

20.393

Niet-Westerse landen

20.460

20.882

21.221

21.603

22.142

Totaal

164.265

165.246

166.443

168.344

170.739

Etnische herkomst

Etnische Herkomst

2011

2012

2013

2014

2015

Nederland

123.662

124.089

124.894

126.641

128.204

Suriname

1.519

1.523

1.524

1.557

1.554

Antillen/Aruba

2.045

2.066

2.095

2.098

2.093

Turkije

5.288

5.313

5.331

5.351

5.403

Marokko

3.440

3.500

3.513

3.570

3.625

Overige

28.311

28.755

29.086

29.127

29.860

Totaal

164.265

165.246

166.443

168.344

170.739

N.B.: De etnische herkomst volgens de CBS-definitie wordt bepaald door het geboorteland van de persoon zelf en van de ouders.

Bouwen en wonen - woningvoorraad - voorraad naar soort woongelegenheid

woningvoorraad

2011

2012

2013

2014

2015

Nieuwbouw koop:
- laagbouw                     
- etage

137
32

200
100

227
225

220
38

206
202

Nieuwbouw huur:
- laagbouw
- etage

82
106

200
750

80
528

117
338

60
330

Totaal woningen per 1 jan 2015 (CBS)

71.083

71.774

71.899

72.606

73.533

Wooneenheden per 1 jan 2015 (CBS)

4.597

4.620

4.619

4.642

5.145

Woonschepen

41

41

46

47

47

Woonwagens

103

103

83

83

83

Totaal

75.824

76.538

76.647

77.378

78.808

Huishoudens naar soort

Huishoudens

2011

2012

2013

2014

2015

Alleenwonend

25.251

25.434

26.006

26.304

26.779

Echtpaar/samenwonend

18.969

18.960

19.279

19.588

19.636

1-oudergezin

4.725

4.851

4.907

5.052

5.104

2-oudergezin

15.424

15.487

15.479

15.445

15.595

Vrij huis

2.928

2.961

3.066

3.233

3.292

Anders

1.130

1.162

916

920

898

Totaal

68.427

68.855

69.653

70.542

71.304

Scholing en vorming - wetenschappelijk onderwijs - hoger beroepsonderwijs

Onderwijs

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

HBO-studenten (bron HAN)

Gezondheid

11.621

11.993

12.484

12.559

12.011

Economie

3.557

3.898

4.101

4.550

5.078

Educatie

3.348

3.407

3.364

3.530

3.660

Techniek

722

815

880

1.081

1.287

HAN Masterprogramma

-

443

504

1.075

1.010

Totaal HBO-studenten

19.248

20.556

21.333

22.795

23.046

WO-studenten (bron DUO)

Economie

1.775

1.822

1.790

1.858

1.937

Gedrag en Maatschappij

5.382

5.204

5.006

5.060

4.990

Gezondheidszorg

3.123

3.116

3.191

3.158

3.152

Natuur

2.309

2.405

2.424

2.715

2.888

Onderwijs

197

189

156

157

167

Recht

2.552

2.556

2.355

2.470

2.500

Taal en Cultuur

3.416

3.187

2.924

3.041

3.096

Totaal WO-studenten

18.754

18.479

17.846

18.459

18.730

Totaal studenten

38.002

39.035

39.179

41.254

41.766

Nijmeegse studenten HBO (bron CBS)

6.761

6.933

7.202

7.921

8.284

Nijmeegse studenten WO (bron CBS)

11.434

11.293

11.437

11.623

11.869

N.B.: Nijmeegse studenten  zijn woonachtig in Nijmegen en volgen onderwijs in Nijmegen
Bron: CBS, DUO en HAN