Stadsrekening 2015
PCPortal

Investeringen

Investeringen programma Duurzaamheid

 Soort Krediet
x1.000 

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

vrijval

1. Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

1.375

-350

-

-

1.725

De Bastei

500

-

-

-

500

Goffertpark

306

276

39

 -

-

-10

Nijmegen-West Groene Buffer

1.000

 -

-

 -

1.000

Vergroening Stedelijk Gebied

-

-70

-788

-

858

2. Bulk

Woonomgevingsverbeteringen

370

-

362

-

-

8

Totaal

 3.551

-144

-387

 -

4.083

-2

Krediet Valkhofpark/Hunnerpark
Het krediet is bedoeld voor renovatie van het Valkhofpark. De voortgang is afhankelijk van besluitvorming en eventuele bouw van de Donjon en De Bastei (Stratemakerstoren). Het budget wordt besteed aan het opknappen van het Valkhofpark. De bouw van De Bastei vindt plaats in 2015 en 2016. De Donjon bevindt zich in de ontwerpfase. Status investering: ontwerpfase.

Krediet De Bastei
De kosten zullen worden gemaakt in 2016.

Krediet Goffertpark
Project is afgerond.

Krediet Nijmegen-West Groene Buffer:
De raad heeft, bij motie van 5 september 2012, besloten om € 1 mln. te reserveren vanuit de exploitatie van de Stadsbrug in een “Groenfonds” om maatregelen te nemen betreffende de luchtkwaliteit en geluid na oplevering van de Energieweg en de stadsbrug de Oversteek. Is er geen overlast, dan wordt het bedrag bestemd voor meer groen in Nijmegen-West. Uiterlijk 2018 zal dan een plan worden opgesteld.

Krediet Vergroening Stedelijk Gebied
De raad heeft in 2013 besloten om de verkoopopbrengst van Heumensoord in te zetten voor groen in stenige wijken. In 2015 is gerealiseerd Park Enkstraat en Park Tollensstraat en zijn er voorbereidingskosten gemaakt voor de aanleg van Park Spechtstraat. Het restant besteden we aan overige groene projecten in 2016 en 2017.

Krediet Woonomgevingverbeteringen
De middelen 2015 zijn besteed ten behoeve van Park West op locatie Noviokas, Groen aanpakplan Lindenholt, en een bijdrage voor het Nachtegaalplein.