Stadsrekening 2015
PCPortal

Investeringen

Investeringen programma Openbare ruimte

 Soort Krediet 
x1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

vrijval

1. Specifiek

Mini Containers

1.464

-

1.464

-

-

-1

3. Eigen dekking

Groot-en vervangingsonderhoud

5.613

-

3.864

8

1.757

 Stelselverbetering

792

-

460

-

332

Rioolinvesteringen Waalsprong

2.895

-

1.803

-

1.092

Totaal

10.764

-

7.591

8

3.181

-1

Mini-Containers

Het budget voor de Minicontainers is in 2015 volledig besteed aan de aanschaf en levering van (mini)containers voor inzameling van oud papier en karton. De investering is afgerond.

Groot- en vervangingsonderhoud en Stelselverbetering
Dit zijn de vervangingsinvesteringen in het bestaande rioolstelsel. De investeringsruimte is niet volledig in 2015 benut; het overige deel wordt doorgeschoven naar 2016.

Rioolinvesteringen Waalsprong
Dit betreft de uitbreidingsinvesteringen van de riolering in de Waalsprong. Het investeringsbudget is niet volledig in 2015 benut; het overige deel wordt doorgeschoven naar 2016.