Stadsrekening 2015
PCPortal

Investeringen

Investeringen programma Grondbeleid

 Soort Krediet 
x1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

vrijval

1. Specifiek

Vasim

2.700

-

-

-

2.700

-

Totaal

2.700

          -

   -

  -

2.700

 -

De nadere invulling over de besteding van dit krediet is afhankelijk de uitkomsten van het planproces voor het NYMA-kwartier dat eind 2015 is gestart. In 2016 zullen het college en raad voorstellen worden voorgelegd over de ontwikkelrichting. Na besluitvorming is de verwachting dat het budget in 2017 en 2018 tot besteding zal komen.