Stadsrekening 2015
PCPortal

Investeringen

Investeringen programma Zorg & Welzijn

 Soort Krediet
x1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

vrijval

1. Specifiek

Skaeve Huse

300

-

-

-

300

NUNN Renovatie

100

-

-

-

100

Jongerencentrum Nijm.Noord

400

1

297

-

102

Totaal

800

     1

 297

       -

 502

 -  

Skaeve Huse
In het Stedelijk Kompas heeft de Raad op 19 november 2008 besloten om in Nijmegen 15 zogenaamde Skaeve Huse te realiseren. Dit zijn woningen voor mensen die al lang dakloos zijn en niet inpasbaar zijn in een gewone woning of de voorzieningen voor opvang en wonen die we in Nijmegen hebben. De locatie aan de Stadbroekseweg is na onderzoek als meest geschikt uit de bus gekomen. Aan de Stadbroekseweg zullen de eerste 8 zorgwoningen en een beheerderswoning worden gerealiseerd. Voor de andere 7 units wordt naar een locatie in Nijmegen Noord gezocht. De gemeente, de woningcorporaties WoonGenoot en De Gemeenschap en de zorginstellingen RIBW en Iriszorg leveren een bijdrage aan de realisatie van de  Zorgwoningen aan de Stadbroekseweg. Het vrijgegeven krediet van € 300.000 wordt ingezet voor investeringen met betrekking tot de inrichting van het terrein aan de Stadbroekseweg en bijkomende plankosten. De Raad van State zal in het eerste halfjaar van 2016 een definitieve uitspraak doen over de ingediende bezwaren; de realisatie van de zorgwoningen aan de Stadbroekseweg is daarmee niet eerder mogelijk dan de 2e helft van 2016. Het investeringsbedrag moet daarom ook in 2016 beschikbaar blijven.

NUNN Renovatie
Deze investering betreft een verbouwing aan een door de gemeente gehuurd pand voor de Nunn. Conform de huurovereenkomst dienen wij als huurder mee te betalen aan de renovatie. Het krediet zal in 2016 tot besteding komen.

Jongerencentrum Nijmegen Noord
Deze investering betreft de realisering van twee Jongerencentra in Nijmegen Noord bij de voorzieningenharten De Klif en De Ster. Beide locaties zijn opgeleverd. De financiële afwikkeling zal in 2016 plaatsvinden.