Stadsrekening 2015
PCPortal

Investeringen

Investeringen programma Bedrijfsinvesteringen

 Soort Krediet 
x1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

vrijval

2. Bulk

Bedrijfsinvesteringen

6.307

-

2.833

-

3.474

Totaal

6.307

-

2.833

-

3.474

-

Bedrijfsinvesteringen zijn middelen om de organisatie haar  taak te kunnen laten uitvoeren. Er is geïnvesteerd in busjes die rijden op groen gas, diverse inventaris voor de wijkcentra,  de keuken in het pand Nieuwe Dukenburgseweg en in de verbouwing van de Mariënbeurs en de onderverdieping van het Stadhuis. De verbouwingen zijn nog niet klaar en daarom hevelen we de resterende  middelen over naar 2016. De investeringsgelden voor ICT zijn  om het informatiebeleid te verbeteren en op een hoger niveau te tillen. Er is een I-Programmaraad die ieder kwartaal bij elkaar komt om te kijken naar de besteding van de middelen. Een groot project is het project "Spraakherkenning" bij Publiekszaken Ook voor dit onderdeel worden gelden overgeheveld naar 2016 wegens levering over de jaargrens heen. Dit geldt ook voor de levering van laatste busjes die wegens ombouw naar gas  begin 2016 plaatsvindt.