Stadsrekening 2015
PCPortal

Lokale heffingen

Woonlasten in vergelijking

Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) heeft in 2015 een overzicht Kerngegevens Belastingen Grote Gemeenten uitgebracht, waarin de woonlasten van 35 grote gemeenten in kaart zijn gebracht en zijn vergeleken. Onder woonlasten werd in dit verband verstaan de OZB van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde en Rioolheffing en Reinigingsheffing op basis van een meerpersoonshuishouden.

Op basis van de Coelo overzichten hebben wij de duurste en goedkoopste gemeenten van de afgelopen jaren naast elkaar gezet. Ook geven wij aan wat de plaats van Nijmegen op de ranglijst is en wat onze woonlasten in het betreffende jaar zijn.

OVERZICHT GEMIDDELDE WOONLASTEN GROTE GEMEENTEN 2012-2015

Jaar

Nijmegen

Rangorde Nijmegen Coelo

Duurste gemeente

Goedkoopste gemeente

2012

€ 654

22

Emmen

€ 769

Alkmaar

€ 542

2013

€ 686

21

Zaanstad

€ 785

Alkmaar

€ 545

2014

€ 694

20

Zaanstad

€ 804

Tilburg

€ 532

2015

€ 722

18

Zaanstad

€ 820

‘s-Gravenhage

€ 547

Woningen

Voor eigenaren van woningen stond Nijmegen in 2015 bij de woonlasten landelijk gezien op de 18e plaats van boven met € 722 aan woonlasten. Dit betekent dat 17 van de 35 grote gemeenten duurder zijn. Gemiddeld bedroegen de woonlasten in de grote gemeenten €678. Dat is 0,8 procent meer dan het jaar er voor.
Voor gebruikers van woningen, de huurders, stond Nijmegen qua woonlasten op de laatste plaats van de 35 onderzochte gemeenten. Dit komt doordat we een laag tarief Afvalstoffenheffing hadden in 2015 als gevolg van de verschuivingsmaatregel uit het coalitieakkoord 2014-2018.

Bedrijven

Het Coelo heeft voor eigenaren van bedrijven onderzoek gedaan naar de hoogte van het OZB tarief eigenaar en gebruiker en naar het tarief Rioolheffing. Uit het OZB overzicht 2015 blijkt dat Nijmegen - voor eigenaren van niet woningen met 0,4540% het op drie na hoogste OZB-tarief had. Lelystad heeft het hoogste tarief met 0,5873%. In 2012 stond Nijmegen nog op de bovenste plaats. Het was de doelstelling van de eerste plaats af te komen. Die doelstelling hebben we hiermee behaald. Voor gebruikers van niet woningen (huurders van bedrijfspanden) had Leiden met 0,4041% - evenals de voorgaande jaren - het hoogste tarief en stond Nijmegen op de 3e plaats met een tarief van 0,34910%. Meer informatie over het Coelo-overzicht 2015 is terug te vinden op www.coelo.nl.