Stadsrekening 2015
PCPortal

Bedrijfsvoering

Bezuinigingen

In de nota Slotwijzigingen meldden we over de Bezuinigingen dat van jaarschijf 2015 een bedrag van
 € 6,7 mln. nog niet gereed is. We kunnen nu melden dat de volledige taakstelling voor 2015, al dan niet met noodgrepen (incidentele maatregelen) is ingevuld. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk de Contributie Stadsregio ad € 215.000 en taakstelling projecten Verleden verbeeld ad € 70.000. Deze bedragen zijn meegenomen in de meldingen bij respectievelijk de programma’s Bestuur & Middelen en Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing. We volgen de structurele invulling van de bezuinigingen vanaf 2016 nauwgezet en zullen over de voortgang daarvan weer rapporteren bij de Zomernota 2016. Onderstaand overzicht geeft wat we bezuinigd hebben en welke taakstellingen nog gerealiseerd moeten worden.

Samenvattend overzicht bezuinigingen

Bedragen * € 1.000,-

2015

2016

2017

2018

2019

Totaal van alle opgaven, vanaf 1 jan 2010 tot 1 jan  2015

66.384

73.199

76.835

77.167

77.167

Gereed voor 1 januari 2014

41.664

41.784

41.784

41.784

41.784

Gereed gemeld in 2014

9.342

10.388

10.653

10.814

10.814

Opgave per 1 januari 2015

15.378

21.027

24.398

24.569

24.569

Als verlies genomen in de Zomernota 2015

2.084

1.734

1.859

1.859

1.859

Gerealiseerd in periode 1 jan tot 1 april 2015

900

1.075

1.250

1.250

1.250

gerealiseerd in de periode 1 april- 1 september 2015

5.872

6.160

6.280

6.300

6.300

gerealiseerd tot 31 december 2015

6.237

4.531

3.998

3.998

3.998

Openstaande opgave

285

7.527

11.011

11.162

11.162

Detail overzicht bezuinigingen

bedragen * € 1.000,-

Programma

2015

2016

2017

2018

2019

Niet gereed

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase

Duurzaamheid

150

150

150

150

Beperken toezicht en handhaving in gebruiksfase 2015

Stedelijke ontwikkeling

100

100

100

100

Bezuin organisatie - Beleid

Organisatie

140

140

140

140

Bezuin organisatie - BJC

Organisatie

57

101

101

101

Bezuin organisatie - Communicatie

Organisatie

294

294

294

Bezuin organisatie - Facilitaire zaken

Organisatie

566

869

869

869

Bezuin organisatie - I & A 

Organisatie

582

785

947

947

Bezuin organisatie - Personeel en Organisatie

Organisatie

334

512

512

512

Bezuin organisatie - Programma en lijnmanagement

Organisatie

180

320

320

320

Bezuin organisatie - Reductie leidinggevenden PIOFZ

Organisatie

140

280

280

280

Bezuin organisatie - Stroomlijnen (samenv.  O-14 + O-18)

Organisatie

1.468

1.307

1.307

Bezuin organisatie - vermindering beleidscapaciteit

Organisatie

160

200

200

200

Bundelen Leerplicht en RMC/jongerenloket

Onderwijs

100

100

100

100

Coalitieakk 2014 - veiligheid deregulering en minder admin

Veiligheid

0

0

150

150

Contributie Stadsregio vanaf 2015

CCC

215

330

330

330

330

Extra opbrengsten reclamebeleid - restant na ZN

Openbare Ruimte

500

500

500

500

Geen nieuw beleid mobiliteit, deel 2

Mobiliteit

77

77

77

77

Geen nieuwe projecten Verleden Verbeeld

CCC

70

70

70

70

70

Minimaliseren monumentenbeleid vanaf 2015

CCC

70

70

70

70

PN 2014 - stelpost Progr Facilitaire diensten - Vastgoed & accommodaties

Sport en Accommodaties

500

800

800

800

PN 2014 - stelpost Progr Onderwijs - restant

Onderwijs

1.700

1.700

1.700

1.700

PN 2014 - stelpost Progr Zorg en Welzijn - Ondersteuning Jeugd

Zorg & Welzijn

0

285

285

285

Sobere ondersteuning Raad en College - restant

Bestuur & Middelen

200

200

200

200

Verhogen eigen bijdrage hobbywerkplaatsen

Zorg & Welzijn

100

100

100

100

Verminderen formatie bedrijvenloket

Economie en Werk

25

25

25

25

Verminderen huur voor Huisvesting JGZ

Zorg & Welzijn

0

89

89

89

Vermindering inhuur - aandeel W&I vanaf 2015

Organisatie

896

896

896

896

Versoberen budget Tegengaan Niet-gebruik

Inkomen en Armoedebestrijding

50

50

50

50

Zomernota 2015- extra bezuiniging op inhuur

Organisatie

500

500

500

500

Totaal Niet gereed

285

7.527

11.011

11.162

11.162