Stadsrekening 2015
PCPortal

Leningen limiet kasgeld

De kasgeldlimiet is de maximale omvang van de toegestane kortlopende financiering. Onderstaand overzicht geeft de ontwikkeling van de liquiditeitspositie weer in realisatie tot de kasgeldlimiet per kwartaal in 2014.

Gegevens Liquiditeitspositie over het jaar 2015 (model A)
Provincie Gelderland, Gemeente Nijmegen

Berekening liquiditeitspositie:

bedragen x  € 1.000,-

1.

Vlottende (korte) schuld

jan

150.000

apr

7.000

jul

81.000

okt

98.000

feb

35.000

mei

22.000

aug

87.000

nov

114.000

mrt

31.000

juni

55.000

sep

78.000

dec

135.000

2.

Vlottende middelen

jan

86.000

apr

21.000

jul

18.000

okt

36.000

feb

29.000

mei

17.000

aug

18.000

nov

47.000

mrt

25.000

juni

33.000

sep

20.000

dec

30.000

3.

Netto vlottende schuld (+)/Overschot vlottende middelen (-) (1-2)

jan

64.000

apr

-14.000

jul

63.000

okt

62.000

feb

6.000

mei

5.000

aug

69.000

nov

67.000

mrt

6.000

juni

22.000

sep

58.000

dec

105.000

4.

Gemiddelde netto vlottende schuld (+)/Gemiddelde overschot vlottende middelen (-)

25.333

4.333

63.333

78.000

5.

Kasgeldlimiet

67.000

67.000

67.000

67.000

6a.

Ruimte onder kasgeldlimiet (5-4)

41.667

62.667

3.667

6b.

Overschrijding van de kasgeldlimiet (4-5)

-11.000