Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve Waalsprong

Naam reserve

Reserve Waalsprong

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F003

Instellingsdatum raadsbesluit

16 mei 2001

Doel

Het kunnen opvangen van exploitatieverschillen uitbreidingsplan Nijmegen-Noord.

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

OZB, rioolrecht en gemeentefondsopbrengsten die verband houden met de groei van Nijmegen-Noord.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Nihil

Einddatum reserve

2015

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

1.197

Onttrekking:

134 / 2010 Stadsbegroting 2011/2014

-/-  715

81 / 2015 Zomernota 2015

-/-  482

Boekwaarde eind van het jaar

0