Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve Focus citymarketing

Naam reserve

Reserve Focus Citymarketing

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F051

Instellingsdatum raadsbesluit

Bij de jaarrekening 2013 is besloten de voorziening Focus citymarketing om te zetten naar een bestemmingsreserve.

Doel

De raad heeft middelen vrij gemaakt voor het meerjarenprogramma citymarketingactiviteiten. Op grond daarvan stelt ons college het (meerjarige) uitvoeringsprogramma Citymarketing vast.  Vanaf de najaarsnota 2013 worden de gelden van jaar tot jaar geëgaliseerd.

Bestedingsplan

Het bestedingsplan is gebaseerd op het Uitvoeringsprogramma Citymarketing2015-2018 dat door het college in 2015 is vastgesteld

Voeding van de reserve

Wordt rente toegevoegd?

nee

Gewenste omvang

Einddatum reserve

n.v.t.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

371

Onttrekkingen

161/2015 slotwijzigingen 2015

-/- 170

Boekwaarde eind van het jaar

201