Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve Ondernemersfonds

Naam reserve

Ondernemersfonds inzake lastenverlaging

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F054

Instellingsdatum raadsbesluit

29-10-2008,
Amendement bij begroting 2009 : OZB voor ondernemers niet verder omhoog

Doel

De middelen uit het ondernemersfonds beschikbaar houden voor de ondernemers. Indien het ondernemersfonds op enig moment een onderbesteding kent, dan behoort dit ingezet te worden voor verlaging gebruikerstarief OZB niet woningen.

Bestedingsplan

Indien er een saldo in deze reserve is, worden deze middelen ingezet voor verlaging gebruikerstarief OZB niet woningen.

Voeding van de reserve

Dekking uit de onderuitputting van middelen ondernemersfonds.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

Einddatum reserve

n.v.t.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

450

Boekwaarde eind van het jaar

450