Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve Volkshuisvesting

Naam reserve

Reserve Volkshuisvesting

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F055

Instellingsdatum raadsbesluit

3 december 2014
129/2014

Doel

Een goede besteding van de vrijvallende BWS middelen binnen de voorwaarden van de Stadsregio.

Bestedingsplan

€  150.000 Vlaamse Gas, € 49.000  toevoeging aan voorziening BWS

Voeding van de reserve

Toevoeging in 2014 van de finale afrekening BWS gelden Stadsregio.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Gewenste omvang

n.v.t.

Einddatum reserve

31/12/2015

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

199

Onttrekking:

Project Vlaamse Gas

-/- 150

Saldo toegevoegd aan voorziening BWS.

-/-   49

Boekwaarde eind van het jaar

0