Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve Groen in W-wijken

Naam reserve

Groen in de w-wijken

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F056

Instellingsdatum raadsbesluit

2 oktober 2013
2013/128

Doel

Groen aan te leggen op verschillende locaties in de stad.

Bestedingsplan

Raadbesluit 2013/128 noemt meerdere mogelijke locaties voor aanleg van groen, zoals Park Enkstraat (gerealiseerd), Park Tollensstraat/Thijmstraat en Park Spechtstraat/De Biezen, en een aantal andere (mogelijke) projecten.

Voeding van de reserve

Voeding heeft plaatsgevonden door de verkoop van een deel van het bosgebied Heumensoord.

Wordt rente toegevoegd?

Neen

Gewenste omvang

n.v.t.

Einddatum reserve

31-12-2015

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

1.098

Onttrekkingen:

128/2013: begrote investering 2015

-/- 1.098

Boekwaarde eind van het jaar

0