Stadsrekening 2015
PCPortal

Grondbeleid

Maatschappelijk effect

Binnen het programma Grondbeleid nemen wij vastgoedprojecten en gebieden in ontwikkeling. Deze voeren wij uit voor gemeentelijk sectoraal beleid met een fysiek-ruimtelijke component. Het gaat daarbij onder meer om wonen, bedrijvigheid, herstructurering van wijken, cultuur, onderwijs, milieu en sport. De uitvoering van dit grondbeleid is beschreven in de Kadernota Grondbeleid die de Raad op 30 juni 2010 heeft vastgesteld.

  • Bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik
  • Verhogen van de kwaliteit van het ruimtegebruik
  • Rechtvaardige verdeling van kosten en opbrengsten