Stadsrekening 2015
PCPortal

Bestuur & Ondersteuning

Omschrijving

Wij beogen een kwalitatief goede wijze besturen van de gemeente Nijmegen door ons college van burgemeester en wethouders en de burgemeester.

We zorgen voor objectieve, betrouwbare en bruikbare maatschappelijke informatie en kennis over stad, wijken en effecten van beleid, met als algemeen doel een betere beleidsprogrammering, beleidsuitvoering en gemeentelijke dienstverlening. Onderzoek en statistiek voorziet alle programma’s in de stadsbegroting van deze informatie en kennis.

We werken aan een legitiem en integer bestuur en beleid. We waken over de rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteit van het functioneren en handelen van onze gemeente op basis van een systeem van juridische kaderstelling en toezicht. We dragen zorg voor de afhandeling van bezwaren en klachten.

We ontwikkelen een  algemene communicatiestrategie en voeren deze uit. In een samenleving waar communicatie van iedereen is, is het daarbij van belang dat de hele organisatie communicatiever wordt. Samen maken we het gemeentelijke beleid openbaar en lichten dat toe.
We informeren iedereen helder en tijdig. De lokale, regionale en nationale pers is daarbij een belangrijke intermediaire doelgroep, we hebben oog voor het opkomend belang van andere typen kanalen, zoals bijvoorbeeld de social media.
Onze communicatie verloopt ook via representatie. Als college onderhouden we actief contacten met externe relaties van de gemeente, zoals inwoners, organisaties, instellingen en andere overheden.