Stadsrekening 2015
PCPortal

Organisatie

Omschrijving

De omgeving waarin gemeenten nu en de komende jaren opereren is complex. Denk aan de
omvangrijke en snelle decentralisatie van rijkstaken, de nog aanhoudende economische crisis en complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook in onze stad hebben we ook in 2015 gestaan voor grote opgaven: meer regionalisering, afronding van de dijkteruglegging, de verdere ontwikkeling van Waalsprong en Waalfront, nieuwe taken op het gebied van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Dit alles vond plaats in combinatie met grootschalige bezuinigingen.

Al deze opgaven vragen om een organisatie waarin mensen samenwerken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen, zich snel en flexibel richten op de actuele vraagstukken in de stad, waar professioneel en efficiënt wordt gewerkt. Daarbij werken we vanuit onze regierol en gaan we uit van de kracht van de stad waarbij burgers, partners en ondernemers en een eigen inbreng hebben en initiatieven ontplooien om samen met ons stappen te zetten.

We hebben daarom onze organisatie verder doorontwikkeld. De basis is gevormd door een aantal trajecten als MeeAnder, De Bedoeling en Vanuit ’t Hart. Hiermee hebben we ons vooral gericht op samenwerken, flexibel werken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. In de loop van dit jaar is aan de hand van de principes Slim, Slank en Soepel een vervolg gestart. Vanuit het Lean Team zijn organisatiebreed een aantal procesdoorlichtingen gedaan, wat geleid heeft tot kortere doorlooptijden, minder processtappen en meer rolduidelijkheid.

Vanuit de nog steeds aanwezige bezuinigingen en de verdergaande regionalisering hebben we de middelenafdelingen samengevoegd en het ruimtelijk domein heringericht. Tevens is regionaal de MGR verder vormgegeven met het Werkbedrijf en de IrVN.