Stadsrekening 2015
PCPortal

Burgerzaken

Omschrijving

Binnen de Stadswinkel ontvangt de balie Publieksdienstverlening jaarlijks minimaal 125.000 bezoekers voor hoofdzakelijk producten burgerzaken. Hier handelen we ook de klantcontacten gevonden voorwerpen af. De registratie en het zoeken van de voorwerpen verloopt grotendeels digitaal. De meeste bezoekers komen aan de balie voor een paspoort of rijbewijs. Ongeveer 125.000 klantcontacten vinden aan deze balies plaats.  Het streven is dat in 2016 meer klanten gebruik maken van de website, omdat er meer producten digitaal worden aangeboden en wij de klanten verleiden gebruik te maken van het digitale kanaal, waarbij er altijd een vangnet blijft bestaan. De openingstijden van het Steunpunt zijn met één extra dagdeel verruimd. Hierdoor heeft een deel van de klantenstroom zich verplaatst.

Met ingang van 2016 maken wij vooraf met al onze klanten in de nieuwe Stadswinkel een afspraak.

Wij streven er naar een klant op afspraak binnen 5 minuten te helpen. Het afhalen van documenten kan op vrije inloop. De klant kan thuis via internet de afspraak maken, verzetten of annuleren. Voor bezoekers die onverhoopt zonder afspraak komen, proberen wij een afspraak in te plannen op dezelfde dag of op een later tijdstip.

Naast de fysieke balie handelen we klantvragen burgerzaken digitaal, telefonisch of per post af.

Klanten met een complexere klantvraag burgerzaken (bijvoorbeeld naturalisatieverzoeken) kunnen vanaf het najaar 2015 ook in het Steunpunt terecht.

Het loket Register Niet-ingezetenen (onderdeel van burgerzaken) verstrekt  aan niet-ingezetenen een burgerservicenummer. Meer dan 6.000 klanten per jaar bezoeken op afspraak dit loket.

Wij sluiten  op jaarbasis gemiddeld 600  huwelijken in vooral gemeentelijke locaties Stadhuis en Stadswinkel. Op basis van de klantwaardering wordt dit proces daar waar mogelijk bijgesteld.

Aan de hand van onderzoeken en signalen actualiseren wij onze Basisregistratie Personen.

Het bureau Burgerzaken organiseert de verkiezingen en eventuele referenda.