Stadsrekening 2015
PCPortal

Inkomen

Omschrijving

Ons inkomensbeleid is er op gericht om mensen die dat nodig hebben te voorzien van een bijstandsuitkering. We streven naar een rechtmatige en doelmatige verstrekking van deze uitkeringen. We zetten in op het tegengaan van de stijging van mensen met een bijstandsuitkering, voorkomen onrechtmatige instroom en gaan misbruik actief tegen.