Stadsrekening 2015
PCPortal

Bestuur en Middelen

Indicatoren

 Realisatie 2014Doelstelling 2015Realisatie 2015
-Personeel: doorstroom3,9%7%6,2%
-Ziekteverzuim3,9%4,0%5,0%
-Rapportcijfer medewerkerstevredenheid7,17,0n.v.t.

Toelichting
In 2015 zagen we weer meer vacatures en daaraan parallel steeg ook de interne mobiliteit weer richting het gewenste streefcijfer. Het ziekteverzuim percentage steeg na een positief 2014 helaas weer naar 5%. De langdurige griepgolf uit het eerste  kwartaal van 2015 werd in de rest van het jaar niet meer gecompenseerd.  

In 2015 is er geen M(T)O geweest dus bij medewerkerstevredenheid valt niets te melden over 2015.