Stadsrekening 2015
PCPortal

Dienstverlening & burgerzaken

Indicatoren

 Realisatie 2014Doelstelling 2015Realisatie 2015
-Klanttevredenheid telefonische dienstverlening7,09,3
-Direct afgehandeld door 1402450%49%
-Kwaliteit telefonie7,07,4
-Klanttevredenheid dienstverlening Stadswinkel7,08
-% correcte persoonsgegevens in de Basisregistratie personen98%99%

Toelichting

De telefonische dienstverlening is slechts door 6 personen gewaardeerd. Dit is geen representatief cijfer. Er bellen meer dan 200.000 inwoners met 14024. De uitnodiging om mee te doen aan het klantonderzoek levert onvoldoende respons. Wij nemen contact op met andere gemeenten om te onderzoeken of er bruikbare tips zijn om dit klantenonderzoek te verbeteren. De klanttevredenheid dienstverlening Stadswinkel is door 90 respondenten beoordeeld en biedt geen representatief beeld. Er komen meer dan 100.000 klanten per jaar in de Stadswinkel. De wijze van enquêtering leidt tot onvoldoende respons. In 2016 verwijzen wij klanten niet  meer naar de pc in de hal van de Stadswinkel om een vragenlijst in te vullen, maar gebruiken wij een I-pad. We verwachten hierdoor de respons te verhogen. Bij realisatie 2014 kunnen wij geen resultaten vermelden. De indicatoren zijn pas vanaf 2015 in de begroting opgenomen.