Stadsrekening 2015
PCPortal

Dienstverlening & burgerzaken

Wat heeft het gekost?

Rekening 2015

Baten

Lasten

Bedragen x 1 mln

€ 3,8

€ 5,7

€ 0,0

€ 1,5

Totaal

€ 3,8

€ 7,2

Saldo van baten en lasten

Begroting 2015 na wijziging

Rekening 2015

minder / meer
uitgegeven

2,0

2,0

€ 0,0

1,5

1,5

€ 0,0

Totaal

3,5

3,5

€ 0,0

Aan het programma Dienstverlening en Burgerzaken  geven we per saldo € 3,5 miljoen uit. Van dit bedrag gaat iets meer dan de helft naar Burgerzaken en de rest gaat  naar Dienstverlening.
Ten opzichte van de begroting is er € 44.000 minder uitgegeven aan dit programma. Dit voordeel komt door kleine afwijkingen in de aantallen verkochte legesproducten en hogere inkomsten vanuit de Registratie Niet Ingezetenen  (RNI) vanwege een garantieregeling.